Konferencja Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencja Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego

"Międzynarodowa współpraca medyczna Polska - Ukraina: Technologia Win - Win"

W imieniu Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego pragnę wyrazić szacunek i wdzięczność za trud i wkład we wspieranie Ukrainy i naszych obywateli, którzy znajdują się w wymuszonej emigracji.

Od początku rosyjskiej wojny w Ukrainie, Kijowski Uniwersytet Medyczny, przy wsparciu Unii Europejskiej, Polskiego Rządu, władz lokalnych oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), zorganizował częściowy relokacją społeczności studentów, lekarzy i nauczycieli do Polski – miejsce bez wojny, mając na celu utrzymania ciągłości i jakości procesu edukacyjnego, a również tworzenie stanowisk pracy dla edukatorów oraz lekarzy. W celu realizacji tej misji został utworzony Kampus Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego w Polsce.

W ramach Polskiego Kampusu KMU i odpowiedzialności społecznej, realizujemy program pomocy przesiedlonym lekarzom, pielęgniarkom i pozostałemu uzupełniającemu personelowi medycznemu z Ukrainy w różnych obszarach. Program jest dofinansowany przez EBOR i realizowany przy wsparciu Województwa Śląskiego.

W ramach tego programu organizujemy konferencję „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA MEDYCZNA UKRAINA I POLSKA: TECHNOLOGIA WIN - WIN”, która zgromadzi ukraińskich i polskich ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia dla wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, które później wykorzystamy z korzyścią dla systemów opieki zdrowotnej i naszych wspólnot.

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w tej konferencji, która odbędzie się 27 października 2023 w Katowicach, w Auli Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Grażyńskiego 49a od godz. 09:30 – 18:30.

 

Załączniki

Partnerzy