Aktualizacja - Przekazanie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych

Obowiązek przekazania informacji wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u. Zgodnie z § 2 ust. 1 r.ow.u., w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia…

Szpital XXI wieku

Redakcja "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego" zaprasza na drugą z cyklu konferencję "Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność". Spotkanie ekspertów z dziedziny architektury medycznej i szpitalnictwa odbędzie się 8 października w Warszawie. Tematyka konferencji dotyczyć będzie funkcjonowania ośrodków onkologicznych oraz bloku operacyjnego i centralnej…

Pismo Prezes Zarządu Głównego do Polskiej Federacji Szpitali

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer wypełniając uchwałę XXV Walnego Zjazdy STOMOZ zwróciła się do Jarosława Fedorowskiego - Prezesa Zarządu Polskiej Federacji Szpitali - z prośbą o poparcie inicjatyw skierowanych do Ministra Zdrowia, związanych ze wzrostem wyceny świadczeń zdrowotnych oraz…

Podziękowania Prezes Zarządu Głównego STOMOZ dla Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer złożyła na ręce Iwony Mazur - Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego jubileuszowego 25 - lecia STOMOZ we Wrocławiu serdeczne podziękowania i gratulacje za wysiłek włożony w to wydarzenie.  Pismo z podziękowaniami dostępne jest poniżej.

Życzenia Prezes Zarządu Głównego STOMOZ dla nowego Ministra Zdrowia

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer złożyła gratulacje nowo wybranemu Ministowi Zdrowia Panu prof. Marianowi Zembali. W piśmie do Ministra Zdrowia wskazała gotowość środowiska menedżerów opieki zdrowotnej do ścisłej współpracy z Ministrem, a także wyraziła nadzieję, że zaufanie którym został obdarzony…

Konferencja HOPE Agora 2015

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer uczestniczyła w dniach 1 - 2 czerwca 2015r. w Warszawie w konferencji HOPE Agora 2015 organizowanej przez Polską Federację Szpitali. Poniżej przekazujemy podziękowanie Jarosława Fedorowskiego - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego HOPE Agora 2015.

Tematy

temat-01temat-02temat-03

Aktualności

partnerzy