Pismo Prezes Zarządu Głównego do Polskiej Federacji Szpitali

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer wypełniając uchwałę XXV Walnego Zjazdy STOMOZ zwróciła się do Jarosława Fedorowskiego - Prezesa Zarządu Polskiej Federacji Szpitali - z prośbą o poparcie inicjatyw skierowanych do Ministra Zdrowia, związanych ze wzrostem wyceny świadczeń zdrowotnych oraz…

Podziękowania Prezes Zarządu Głównego STOMOZ dla Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer złożyła na ręce Iwony Mazur - Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego jubileuszowego 25 - lecia STOMOZ we Wrocławiu serdeczne podziękowania i gratulacje za wysiłek włożony w to wydarzenie.  Pismo z podziękowaniami dostępne jest poniżej.

Życzenia Prezes Zarządu Głównego STOMOZ dla nowego Ministra Zdrowia

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer złożyła gratulacje nowo wybranemu Ministowi Zdrowia Panu prof. Marianowi Zembali. W piśmie do Ministra Zdrowia wskazała gotowość środowiska menedżerów opieki zdrowotnej do ścisłej współpracy z Ministrem, a także wyraziła nadzieję, że zaufanie którym został obdarzony…

Konferencja HOPE Agora 2015

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer uczestniczyła w dniach 1 - 2 czerwca 2015r. w Warszawie w konferencji HOPE Agora 2015 organizowanej przez Polską Federację Szpitali. Poniżej przekazujemy podziękowanie Jarosława Fedorowskiego - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego HOPE Agora 2015.

Uchwały przyjęte przez XXV Walny Zjazd STOMOZ

Obradujacy w dniach 11 - 12 czerwca 2015r. we Wrocławiu XXV Zwyczajny Walny Zjazd STOMOZ przyjął 5 uchwał w następujących sprawach: w sprawie zwrostu cen świadczeń zdrowotnych w sprawie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych w sprawie udziału przedstawicieli STOMOZ w przygotowaniu…

Nagrodzeni podczas jubileuszu 25 - lecia STOMOZ

W dniach 11 - 12 czerwca 2015r. podczas obchodów jubileuszowego 25 Walnego Zjazdu STOMOZ we Wrocławiu przyznano liczne nagrody, statuetki i odznaczenia osobom, które przyczyniły się do rozwoju koncepcji zarządzania w ochronie zdrowia, jak również stanowią o historii naszego Stowarzyszenia.…

Tematy

temat-01temat-02temat-03

Aktualności

partnerzy