Życzenia Ministra Zdrowia dla STOMOZ

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przesłał na ręce Prezes Zarządu Głównego życzenia dla wszystkich członków STOMOZ z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016.

Życzenia Prezes Zarządu Głównego

Szanowni Państwo, Nowy 2016 Rok przywitajcie w szampańskim nastroju ufając, że będzie wspaniały  i przyniesie niezapomniane chwile, radość oraz spełnienie marzeń. Małgorzata MajerPrezes Zarządu Głównego STOMOZ  

Ostrzeżenie przed wyłudzeniem opłat z tytułu rejestracji podmiotów leczniczych

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie do podmiotów leczniczych trafiają pisma "Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych", sugerujące koniecznośc zapłaty za wpis do rejestru, niezbędny do prowadzenia działalności leczniczej. Informujemy, że pisma te są próbą wyłudzenia i nie dotyczą ogólnopolskiego Rejestru Podmiotów Wykonujących…

Zaproszenie Zarządu Głównego do przygotowywania wniosków unijnych

Zarząd Główny STOMOZ podjał uchwałę w sprawie zachęcenia oddziałów regionalnych do składania wniosków aplikacyjnych w toczących się postępowaniach związanych z pozyskiwaniem środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 - 2020. Środki takie mogą być przeznaczone na wyjazdy studyjne, transfer…

Aktualizacja - Przekazanie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych

Obowiązek przekazania informacji wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u. Zgodnie z § 2 ust. 1 r.ow.u., w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia…

Szpital XXI wieku

Redakcja "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego" zaprasza na drugą z cyklu konferencję "Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność". Spotkanie ekspertów z dziedziny architektury medycznej i szpitalnictwa odbędzie się 8 października w Warszawie. Tematyka konferencji dotyczyć będzie funkcjonowania ośrodków onkologicznych oraz bloku operacyjnego i centralnej…

Tematy

temat-01temat-02temat-03

Aktualności

partnerzy