Zmiany w Ochronie Zdrowia, Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Zmiany w Ochronie Zdrowia, Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

22 września odbędzie się konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Tegoroczna, druga edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”. Przyjęta przez organizatora formuła to wersja online.
Konferencja będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia
i transformacji systemu w kierunku premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych.

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do:

W trakcie konferencji odbędą się trzy debaty:

Dodatkowo zaproszeni goście podejmą dyskusję w formule debaty oksfordzkiej na temat fundamentów jakości i bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, jak również przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.
Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów IV edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

 

Partnerzy