Rynek Zdrowia: Część procedur szpitalnych trafi do ambulatoriów

Rynek Zdrowia: Część procedur szpitalnych trafi do ambulatoriów

Wzrost liczby świadczeń wykonywanych w gabinetach zabiegowych bez konieczności pobytu w szpitalu oraz zwiększenie zgłaszania przez poradnie pacjentów do przeszczepu nerki - to cele zmian w finansowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które proponuje NFZ.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przekazała w poniedziałek (8 kwietnia) do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zaproponowano w nim zmianę mechanizmu wyodrębniania pieniędzy na finansowanie niektórych zabiegów, które mogą być  wykonywane w poradni specjalistycznej bez hospitalizacji oraz na kwalifikację do przeszczepów.

NFZ ma nadzieję, że dzięki zmianie zasad finansowania poradnie specjalistyczne będą wykonywały więcej zabiegów oraz częściej zgłaszały potencjalnych biorców do ośrodków kwalifikujących do przeszczepu nerki.

Fundusz podkreśla, że proponowane zmiany to kontynuacja przesuwania części procedur medycznych wykonywanych w szpitalach do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli gabinetu zabiegowego. Zdaniem NFZ powinno przyczynić się to do skrócenia kolejek do świadczeń szpitalnych. 

Prezes NFZ w projekcie zarządzenia spełnia także postulat Naczelnej Rady Lekarskiej i wprowadza w rankingu ofert dodatkową wycenę punktową parametru "jakość". Polega ona na przyznaniu świadczeniodawcom dodatkowych punktów za realizację świadczeń przez lekarzy z I stopniem specjalizacji. Fundusz chce premiować szczególnie stałość i stabilność personelu lekarskiego udzielającego świadczeń w poradniach specjalistycznych. 

Agnieszka Pachciarz zapowiedziała tę zmianę w wywiadzie udzielonym PAP pod koniec marca. Podkreślała, że po analizach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej po wprowadzeniu rozliczeń według Jednorodnych Grup Pacjentów, okazało się, że tylko 10 proc. tych świadczeń miało charakter zabiegowy. 

- Pracujemy nad taką propozycją finansowania świadczeń AOS, która doprowadzi do tego, że nie będzie się opłacało odsyłać pacjentów do szpitala. Chcemy więc premiować poradnie, w których oprócz diagnostyki będzie możliwość wykonania koniecznych zabiegów. Pierwsze zmiany wprowadzone zostały jesienią ubiegłego roku, następne są w toku - powiedziała prezes NFZ.

 

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia | 08-04-2013 13:30, www.rynekzdrowia.pl

Partnerzy