Zarząd Główny

Skład:

Prezes Zarządu Głównego:

 Wiceprezesi Zarządu Głównego:

Do kompetencji Zarządu Głównego należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, a także wypełnianie wszystkich statutowych obowiązków nałożonych przez Walny Zjazd. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.


Adres do korespondencji:

Zarząd Główny STOMOZ
Prezes Zarządu - Dariusz Rajczyk
Centrum Medyczne „SILESIANA” Sp. z o.o. Szpital
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 A
tel. 32 274-47-57

 

 

Partnerzy