Dolnośląski

Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

Iwona Mazur

 

adres korespondencyjny: ul. Stansławowska 47, 51-611 Wrocław
kom. 668 11-22-24, e-mail: iwona.mazur@stomoz.pl  

strona internetowa oddziału: www.stomoz.wroclaw.pl

Partnerzy