O nas

Historia Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej sięga roku 1991. W tym samym roku rozwiązano Układ Warszawski, odbyła się pierwsza w historii sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a pod koniec tego roku Polska została oficjalne podłączona do internetu.

W tym samym roku Uniwersytet Warszawski opuścili pierwsi absolwenci Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia, które  zorganizowała i którym kierowała dr Katarzyna Tymowska. Postanowili oni założyć Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).

Pierwszym prezesem Zarządu Głównego STOMOZ został Józef Tazbir – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, którego miejsce na kolejne kadencje zajął Marek Wójtowicz – wówczas dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Lubartowie, później dyrektor medyczny i dyrektor naczelny Szpitala Specjalistycznego w Puławach, dyrektor Lubelskiego i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przejście do pracy w NFZ zgodnie z wymogami statutowymi STOMOZ stało się powodem jego rezygnacji z funkcji prezesa). Kolejnym prezesem Zarządu Głównego był Jarosław Kozera, następnie jego miejsce zajęła Danuta Tarka – dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Następnie obowiązki przezesa przejęła Małgorzata Majer - dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi, a od roku 2016 Walny Zjazd powierzył kierowanie Stowarzyszeniem Iwonie Mazur - dyrektorowi Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Od roku 2021 Prezesem Zarządu Głównego jest Dariusz Rajczyk - prezes Centrum Medycznego SILESIANA Sp.zo.o. Szpital w Zabrzu.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. Z naszych szeregów wywodzi się wielu ministrów, wiceministrów, urzędników urzędów centralnych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za organizację ochrony zdrowia w Polsce.

Współczesny STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniujemy akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspieramy menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Staramy się aby STOMOZ był organizacją apolityczną, profesjonalną i stojącą na straży zarówno interesów pacjentów, systemu opieki zdrowotnej jak i menedżerów - osób którzy są odpowiedzialni w szpitalach, przychodniach i firmach medycznych za wdrażanie rozwiązań ustawowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej artykułem napisanym z okazji 20-lecia STOMOZ przez Marka Wójtowicza - drugiego Prezesa Zarządu Głównego i Piotra Karnieja - obecnego V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego. Artykuł opublikowany został w czasopiśmie Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 00–00).


Aby zostać członkiem STOMOZ należy skontaktować się z właściwym regionalnie prezesem oddziału STOMOZ, z wnioskiem o przyjęcie. Kandydat musi mieć dwóch członków wprowadzających. Adresy oddziałów STOMOZ znajdują się na dole niniejszej strony. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do aktywnej działalności na rzecz swoich oddziałów, w tym także do opłacania składek na konto Oddziału. Szczegóły dla członków i kandydatów znajdują się na podstronie Członkowie 

 

Deklaracje członkowskie można pobrać ze strony Oddziału Dolnośląskiego KLINIJ TUTAJ

 

Załączniki

Partnerzy