Opolski

Prezes Zarządu Oddziału Opolskiego

Marek Staszewski

 

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole

tel. (77) 441-60-01
(Sekretariat Dyrektora)
e-mail: staszewski.marek@interia.pl 

Partnerzy