Medicalnet: 143 szpitale w formule spółek handlowych

Medicalnet: 143 szpitale w formule spółek handlowych

Źródło: Medicalnet, 20.03.2013 (zaktualizowany 20.03.2013 09:15)


Obecnie około 143 szpitali funkcjonuje w formule spółek kapitałowych, przy czym większość to spółki z ograniczona odpowiedzialnością. W 2000 roku spółek szpitalnych było dosłownie kilka.

W większości powstałych spółek pracują zarządy jednoosobowe oraz trzyosobowe rady nadzorcze. 60 procent z tych podmiotów należy do samorządów powiatowych, około 8 procent do podmiotów prywatnych, do miast około 20 procent. Spółki komunalne to około 67 procent a pracownicze 15 procent.

Przekształcenie szpitali w spółki odbywa się na bazie Ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie w 2011 roku. Do dyspozycji samorządów, które zdecydują się na taki krok i przekształcą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jest dotacja centralna na poczet pokrycia części zobowiązań wymagalnych. Rząd nie zamierza wydłużać ustanowionego terminu starania się o dotację i zaznacza, że środki na nią przeznaczone powinny zostać wykorzystane.

Do dyspozycji szpitali mogą też być kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego na restrukturyzację z ceną pieniądza od 7,5% do 13%. Na cele rozwojowe (7,5%), dostosowawcze (8-9%) i naprawcze (13%).

- Proces konsolidacji szpitali może się pogłębiać – mówi Marek Wójcik, z-ca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich – Tymczasem granicą efektywności szpitala ogólnego jest kontrakt w wysokości 15-20 mln zł. W szpitalu specjalistycznym – 60-80 mln zł.

Partnerzy