Medicalnet: Brakuje koordynacji między dotacją a kontraktem

foto: Shutterstock

Szpital Powiatowy w Radomsku musi oddać milion złotych dotacji unijnej z tytułu dofinansowania zakupu trzech ambulansów ratowniczych. Samochody sa wykorzytywane do transportu sanitarnego, podczas gdy celem ich zakupu były świadczenia ratujące życie. Coraz więcej placówek, które doposażyły się z sprzęt unijny ma problem z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, a to oznacza niewywiązanie się z umowy realizacji projektu.

- Przy ocenie ofert o finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje mechanizmu premiującego wyposażenie sprzętowe kupione ze środków unijnych – mówi Radosław Pigoń, dyrektor szpitala powiatowego w Radomsku. – To nie jest najlepsza sytuacja. Szpital wkłada ogromny wysiłek w pozyskanie pieniędzy unijnych, doposaża się i potem musi oddawać fundusze, ponieważ nie ma możliwości realizacji umowy w takim zakresie, w jakim zostało to określone we wniosku o finansowanie. Nasza oferta spełniała 100 procent kryteriów Funduszu, a mimo to nikt nie zaprosił nas do rozmów.

Szpital w Radomsku liczy się z koniecznością oddania części funduszy , ale jednocześnie zamierza uzyskać potwierdzenie swoich racji w sądzie.

Placówka w Radomsku obecnie zamierza utworzyć pododdział udarowy w ramach obecnie funkcjonującego oddziału neurologicznego leczącego i tak te schorzenia. Koszt dostosowania wyniesie około 30 tys zł. Zdaniem dyrektora w staraniu o publiczne pieniądze w coraz większym stopniu liczy się spełnianie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ oferty są oceniane przez komputer. Szpitale zaś coraz częściej działają jako konkurencja, dlatego z coraz większe znaczenie może mieć wzajemne porozumienie jakie rodzaje świadczeń udzielać w obrębie danych powiatów szczególne, że konkursy organizowane są w obrębie powiatów. Dlatego zdaniem dyrektora zmiany w ochronie zdrowia zmierzające w kierunku podejmowania decyzji przez wojewodę odnośnie wykonywania świadczeń z zakupionego sprzętu Ida w dobrym kierunku. Na razie nie ma koordynacji miedzy instytucjami udzielającymi dotacje, a tymi, które potem decydują o finansowaniu na wykonywanie umów.

 

źródło: Medicalnet, 08.04.2013 (zaktualizowany 08.04.2013 10:46), www.medicalnet.pl

Partnerzy