Odpowiedź MZ na propozycje STOMOZ

Odpowiedź MZ na propozycje STOMOZ

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Piotr Warczyński przesłał odpowiedź na propozycje przedstawione w piśmie z dnia 30 maja 2016r. dotyczące reorganizacji systemu opieki zdrowotnej, zaproponowane przez Zarząd Główny STOMOZ. 

Załączniki

Partnerzy