Zarząd Główny

Skład:

Prezes Zarządu Głównego:

 Wiceprezesi Zarządu Głównego:

• Marek Staszewski (Oddz. Opolski)
• Kamila Ćwik (Oddz. Lubelski)
• Paweł Pikul (Oddz. Podkarpacki)
• Dorota Szeląg (Oddz. Warszawski)
• Ewa Pietryka (Oddz. Warszawski)
• Jolanta Stefanek (Oddz. Centralny)
• Jan Krakowiak (Oddz. Centralny)
• Iwona Mazur (Oddz. Dolnośląski)
• Maciej Sokołowski (Oddz. Dolnośląski)
• Piotr Trybalski (Oddz. Śląski)
• Tomasz Holecki (Oddz. Śląski)

Do kompetencji Zarządu Głównego należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, a także wypełnianie wszystkich statutowych obowiązków nałożonych przez Walny Zjazd. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.


Adres do korespondencji:

Zarząd Główny STOMOZ
Prezes Zarządu - Dariusz Rajczyk
Centrum Medyczne „SILESIANA” Sp. z o.o. Szpital
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 A
tel. 32 274-47-57

 

 

Partnerzy