Główna Komisja Rewizyjna

Skład: 

• Sławomira Kuźmicka (Oddz. Śląski)
• Stanisław Kaźmierczak (Oddz. Centralny)
• Bożena Łapińska (Oddz. Dolnośląski)
• Michał Bieńkowski (Oddz. Warszawski)
• Andrzej Celejewski (Oddz. Lubelski)

 

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność i gospodarkę finansową Zarządu Głównego oraz wszystkich oddziałów Stowarzyszenia pod względem zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu. Nadzoruje działalność komisji rewizyjnych oddziałów Stowarzyszenia i ma coroczny obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zjeździe wraz z oceną i wnioskami dotyczącymi  absolutorium dla Zarządu Głównego .


Adres do korespondencji:

Główna Komisja Rewizyjna STOMOZ
Przewodnicząca - Sławomira Kuźmicka
adres do korespondencji: 

Centrum Medyczne „SILESIANA” Sp. z o.o. Szpital
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 A
Do pobrania:

Partnerzy