Główna Komisja Rewizyjna

Skład: 

Główna Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Stowarzyszenia, realizuje funkcję kontrolną w stosunku do wszystkich Komisji Rewizyjnych Oddziałów, jak również składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej uczestniczą w podejmowaniu kluczowych dla STOMOZ decyzji Zarządu Głównego, w szczególności tych, które skutkują finansowo.


Adres do korespondencji:

Główna Komisja Rewizyjna STOMOZ
Przewodnicząca - Sławomira Kuźmicka
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
Do pobrania:

Partnerzy