Główny Sąd Koleżeński

 Skład:

• Andrzej Musiałowicz (Oddz. Centralny)
• Aleksandra Sapieżyńska (Oddz. Warszawski)
• Janusz Jerzak (Oddz. Dolnośląski)

 

Główny Sąd Koleżeński jest organem sądownictwa koleżeńskiego STOMOZ. Jest sądem pierwszej instancji dla członków władz Stowarzyszenia i sądem drugiej instancji dla orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów. Powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w szczególności dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, naruszania norm etycznych i prawnych. Może orzekać o upomnieniu członka STOMOZ, zawieszeniu go w prawach członka STOMOZ na okres od 3 miesięcy do 2 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako organu drugej instacji są ostateczne, zaś jako organu pierwszej instancji podlegają odwołaniu do Walnego Zjazdu.

 

Adres do korespondencji:

Główny Sąd Koleżeński STOMOZ
Przewodniczący Sądu - Andrzej Musiałowicz
adres do korespondencji:
Biuro Zarządu
Centrum Medyczne „SILESIANA” Sp. z o.o. Szpital
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 A

 


Do pobrania:

Załączniki

Partnerzy