Stanowiska i opinie

25

lipiec

2016

Odpowiedź MZ na propozycje STOMOZ
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Piotr Warczyński przesłał odpowiedź…

29

sierpień

2014

Stanowisko MZ w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej
Prezes Zarządu Głównego STOMOZ otrzymała odpowiedź MZ na zapytanie złożone…

Partnerzy